Wagi samochodowe – coraz więcej zastosowań

0
1383
Wagi samochodowe – coraz więcej zastosowań

Fakt, że sprzedawcy różnych materiałów sypkich wykorzystują wagi samochodowe, jest oczywistością. Dziś jednak wagi nie tylko badają masę, a każda dodatkowa funkcja pozwala na znalezienie kolejnych, nie zawsze typowych zastosowań dla tych coraz potężniejszych urządzeń.

U sprzedawcy i u klienta

Często nie tylko sprzedawca waży pojazdy, żeby określić masę wysyłanego towaru., Czynność tę powtarzają też nabywcy, na przykład duże składy budowlane albo składy opału, żeby zweryfikować, czy ich dostawcy wywiązują się z kontraktu. Z tej samej możliwości korzystają generalnie wykonawcy niektórych dróg. Nie chodzi tu jednak jedynie o wykrywanie ewentualnych niedowag, ale także o kontrolę stanów magazynowych – pełna informacja uzyskiwana „na wejściu” towaru pozwala lepiej gospodarować posiadanymi zasobami.

Kontrola czystości

Odpowiednio rozbudowane zestawy wag samochodowych, na przykład takie, jak sprzedawane przez https://www.tamtrongroup.com/pl/product/wagi-samochodowe-prefabrykowane/, mogą posłużyć do wykrywania stopnia zanieczyszczenia materiału. Bramki dozymetryczne montuje się przede wszystkim przy wagach obsługujących pojazdy transportujące surowce kopalne, ale także odpady – z tym zaś w ostatnich miesiącach jest coraz większy problem i odbiorcy odpadów, żeby mieć pewność, że działają bezpiecznie, inwestują w różne formy zabezpieczeń. Funkcje rejestrowania stężeń promieniowania połączone z atestowanymi systemami alarmowymi pozwalają odpowiednio szybko podjąć właściwe działania, dzięki czemu cały proces technologiczny staje się bezpieczniejszy.

Fabryki autonomiczne

Wprawdzie w pełni autonomiczne fabryki to nadal – zwłaszcza w Polsce – pieśń przyszłości, ale już dziś wiele procesów można zautomatyzować. W tym celu również stosuje się wagi. Są one ważnymi urządzeniami pomagającymi w ewidencji ruchu na terenie zakładu i rejestrowaniu obrotu materiałami. W tym celu wagi wyposaża się co najmniej w systemy identyfikacji kartowej, ale także w systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, co pozwala także na dalszych etapach na przykład automatycznie obliczać koszty obsługi poszczególnych pojazdów, na przykład wiążąc te dane z informacją na temat dostawcy danej partii materiału.

Raporty wewnętrzne

Waga samochodowa ze zintegrowanym systemem raportowania (a to dziś większość produktów tego typu na rynku) jest ważnym ogniwem w obiegu dokumentów. Na wejściu i wyjściu z zakładu waży się dostarczane surowce i wyprodukowane wyroby. Automatyczne i bardzo precyzyjne pomiary pozwalają optymalizować koszty działalności i oceniać, które etapy procesów są wąskim gardłem w całym szeregu. W zależności od tego, jakie możliwości daje oprogramowanie wagi, generowane na bramie wjazdowej raporty mogą posłużyć do dokładnego prześledzenia losów każdego kilograma ładunku.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ